borderpic402

 - Norwegische Waldkatzen -

av Jonegarden

Vendieyes010502

Figaro litter02
Figaro 7.1m02

Finigan av Jonegarden

black tabby mac white

im Alter von 11 Wochen und

mit 7 Monaten

Finigan 1205

Figaro av Jonegarden

black silver tabby mac white

im Alter von 11 Wochen, 7 und 8

Monaten

Fig 8 m lit
Fini litter